Omsynsværksted

Vi kan også gøre din bil klar til omsyn, og vi er samtidig godkendt af Færdselsstyrelsen til lave omsyn på din bil eller varevogn.

Færselsstyrelsen foretager både anmeldte og uanmeldte besøg hos os. Færselsstyrelsen foretager kontrol af, om det krævede udstyr er til stede, kalibreret og retvisende, samt at et omsynet køretøj er korrekt repareret og godkendt.

Derfor kan du – både som privatkunde eller autoværksted – roligt lade os foretage omsyn på bilen, – vi har normalt ingen ventetid på omsyn